Hej Anhangers

Op 1 januari 2024 is het vijftig jaar geleden (ik herhaal: 50 jaar geleden) dat de gemeente Hoogland werd opgeheven.
Daar liggen jullie niet iedere nacht wakker van.
Ik ook niet.
Wel realiseer ik mij dat ik toen ook al bestond c.q. al lang daarvoor was opgericht.
Zucht, dan realiseer je je dat je al meer dan een halve eeuw oud bent.
Ach, het is maar een getal….
In mijn hoofd ben ik, uhm, nou ja, tsja….
Hoe dan ook, niettegenstaande dat: van die dingen ja!

In het najaar van 1973 stond ik aan de oever van de Kooperwetering in Schothorst (tijdens een pauze van het noodgedwongen verblijf in noodlokalen van het Farel College) en keek ik uit over de weilanden naar de vrijheid van het toen nog zelfstandige Hogeland in de verte, niet wetende dat ik daar nog eens zou gaan wonen met (ondertussen wijlen) mijn ega, laat staan dat ik “opperhoofd” zou worden – als import – van de Historische Kring Hoogland.
Waarmee maar weer eens is bewezen dat import geen bedreiging vormt voor het autochtone (mag je die term nog gebruiken?) volksleven.
Een actuele boodschap in de hedendaagse Haagse werkelijkheid, lijkt mij.
Van die dingen ja! Hou je d’r buiten Cock!

Vermits we nu afgaan op 1 januari leek het mij een aardig idee jullie te voorzien van het decembernummer 2023 van De Bewaarsman, zodat jullie je kunt verrijken met kennis omtrent de ondergang van de gemeente Hoogland. (*&%$#*)

Maar… deze ondergang betekende allerminst het einde; het was een nieuw begin.
Jazeker; kwestie van perspectief.
Dat heb ik geleerd van Desmond Tutu in 1990 ten tijde van zijn bezoek aan Soest bij de opening van de naar hem vernoemde school.
Hij vertelde toen een prachtig verhaal over gekleurde ballonnen als symbool van een samenleving van kleurrijke mensen…
Nelson Mandela was dat jaar vrijgelaten uit gevangenschap.

(*&%$#*): hier alleen de omslag en een link naar de site van de Historische Kring Hoogland, waar alle ‘Bewaarsman’-artikelen te vinden zijn. Link

met een hartelijke groet vanuit het Hogeland,

HEUVA

(a.k.a. Arie van den Heuvel)