HEUVA bericht

Een persoonlijk bericht van HEUVA “voor volgers” aan het begin van 2023

Ja, beste menschen, het was een tijdje stil rond mijn persoon en dat beviel mij goed. Een mensch is immers niet geschapen voor bekendheid, laat staan beroemdheid. Maar onlangs ontdekte ik dat één van mijn privé uitgaven wereldwijd bekend is geworden. Dat ligt overigens niet aan ene H.R. te A.
Zie: https://www.goodreads.com/book/show/58428621-heuva-voor-dummies

Gegeven deze omstandigheid lijkt het mij goed mijn profiel op deze site te updaten voor een wereldwijd publiek. Dat gaat dan in het Engels uiteraard.

Dit persoonlijk bericht bevat een aantal onderdelen. De meest interessante daarvan zijn wellicht dat u digitale uitgaven kunt verkrijgen van mijn privé uitgaven.
Voor het eerst.
Jazeker!

De opbouw van dit bericht is als volgt:


About the author

My name is Arie van den Heuvel, en wel hierom: I’m editor-in-chief of the Historische Kring Hoogland, the local history association. We publish three, sometimes four times a year our magazine De Bewaarsman and books about the history of the villages Hoogland and Hooglanderveen in the Netherlands. If you are interested in our local history, please visit: Historische Kring Hoogland.

I also write articles and books for my own pleasure about personal life experiences. I sometimes use a nickname: HEUVA. The style of HEUVA is a mix of absurd humour, satire, seriousness and wonderment under the motto: HEUVA’s logging route through the jungle of life.

HEUVA

About the bestseller HEUVA voor DUMMIES (2021)

In this context I have written ‘HEUVA voor DUMMIES, stilte als sleutel’ (silence as the key). 60 years of life summarized in the Guidebook à la HEUVA. The common thread? People around the world don’t really differ when it comes to the experience of love, life, suffering and death. Faith, culture and language are different, but basically are the agreements love, togetherness and comfort. This book is number 5 in a series of 5 (private publication). The reason for this series is the violent crime that happened in 2011 to the love of my life, Angela/ Anja, and her death partly because of that in 2014.

This book contains five themes: earth (black and white, you don’t have to follow anybody), water (standing there on freedom’s shore), fire (warning came, no one cared), air (let the rain wash away your cloudy days), space (create space within yourself for your neighbor).

The language is predominantly Dutch interspaced with English texts, oftewel: het is in gewoon Nederlands, nou ja op C2-niveau met ouderwetsche spelling, want HEUVA onderschat u niet. 


About the bestseller HEUVA for President
(on the dark side of the moon) (2018)

For more than 40 years, HEUVA was a public servant in the old-fashioned sense of the word. In those years, HEUVA saw how the functioning of the government slowly changed under the influence of neo-liberalism. The government outsourced its tasks to the market. Today, we can see the rubble that has led to.

A book like HEUVA for President (on the dark side of the moon) has not been published since the invention of printing in 1455 by Johannes Gutenberg. The book is of a bewildering beauty with a depth that is unrefreshable in the contemporary literary landscape of Hoogland. Rarely has an author been able to accurately capture the reality of the functioning of government. HEUVA for President confronts the reader with himself/herself and his/her own worldview. The manuscript is circulated around the world for review and has led to very notable reviews (to protect their privacy, HEUVA can’t name their names, but they live in North Korea, U.S.A. and Russia. Yes! Of those things, yes! Keep yourself out of it, Cock! ). For example:

  • HEUVA for President is disarming and therefore very destructive. HEUVA as a public servant is a very great danger to state security.
  • HEUVA does not tweet. It should be immediately forbidden that someone does not tweet.
  • After reading this manuscript I immediately instructed the KGB to investigate the dark ties between HEUVA and Nadja.
  • HEUVA always comments on the news: Madmen are running our prison. I (Antonov, anarchist guinea pig) assure you from my caged existence: Madman HEUVA is running my prison!

The language is predominantly Dutch interspaced with English texts, oftewel: het is in gewoon Nederlands, nou ja op C2-niveau met ouderwetsche spelling, want HEUVA onderschat u wederom niet. 


Hoe een digitale uitgave te bemachtigen van één of beide boeken?

Stuur een email aan HEUVA: heuva7@gmail.com

Ga s.v.p. zorgvuldig om met de inhoud. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (delen van) de inhoud te publiceren op internet. Verspreiding in andere vorm, zoals brief per postduif of trekschuit, is voor eigen rekening en risico.


Ik hoop niets. Ik vrees niets. Ik ben vrij

Zoals aangegeven zijn beide boeken deel van een serie van vijf. De eerste drie boeken heb ik geschreven n.a.v. het geweldsmisdrijf dat mijn vrouw is overkomen in 2011 en dat bijdroeg aan haar overlijden in 2014, te weten:

Levenslang na straatroof, geweldsmisdrijf in Park Schothorst (2015)
Stilte in muziek, silence can often be very loud (2016)
Luisteren, in een wereld vol kabaal en gekrakeel (2016)

Het eerste boek is een verslag van wat er op je afkomt na een misdrijf. Dit zal herkenning oproepen bij eenieder die iets soortgelijks heeft meegemaakt. Het boek is door mij ruim verspreid bij instanties, als aanklacht en als oproep. Zie:

De volgende twee boeken zijn door mij geschreven als eerbetoon aan Angela/ Anja, een mooi mensch, altijd gericht op de ander, een vrouw die zich in de gezondheidszorg altijd professioneel en vrijwillig heeft ingezet voor haar medemensch. Mijn troost voor haar is deze uitspraak van Nikos Kazantzakis:

“Ik hoop niets. Ik vrees niets. Ik ben vrij.”

Hoe te bekomen

Ook deze publicaties zijn digitaal te bekomen. Stuur een email, met motivatie waarom u het wilt bekomen, naar HEUVA: heuva7@gmail.com

En ook voor deze publicaties geldt: ga s.v.p. zorgvuldig om met de inhoud. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (delen van) de inhoud te publiceren op internet.


Zingen in de schaduw van de dood

We leven in een wereld vol onrecht en geweld. De kortste samenvatting van de geschiedenis van de menschheid staat in de Bijbel in Genesis 4 en kan als volgt worden samengevat: Kaïn sloeg Abel dood.

Na het geweldsmisdrijf in 2011 zijn Angela/ Anja en ik in 2012 op reis gegaan. Een reis die wij al in 1990 en wederom in 2008 voorgenomen hadden te maken na een bezoek aan Yad Vashem in Jeruzalem. Een reis naar Polen, naar voormalige concentratie- en vernietigingskampen, te weten Auschwitz I en II, Treblinka, Majdanek, Sobibor en Chelmno I en II. Naast een verslag bevat het boek ook een aantal beschouwingen over geloof, kerk en Israël. De titel van het boek is geïnspireerd op een in de oorlog 13-jarige Joodse jongen. Hij kon mooi zingen en daarom gaven de Nazi’s hem opdracht iedere dag mooie liedjes te zingen ter vermaak van hen. Hij mocht zelfs op een bootje op het riviertje langs kamp I van Chelmno varen, als hij maar zong. Ondertussen zag hij in de verte dagelijks de hemel rood en zwart kleuren van het vuur van de verbrandingen in kamp II van Chelmno en was de stank daarvan tot in de verre omtrek te ruiken. In een DVD over zijn leven wordt hem gevraagd: ‘Waarom lacht u zoveel?’ Hij antwoordt: ‘Het is in het leven beter te lachen dan te huilen.’ Zingen in de schaduw van de dood. In dit kamp werden 360.000 mensen omgebracht. Er waren twee overlevenden; deze man was één van de twee.

De enige officiële uitgave!

Dit boek is als enige officieel uitgebracht door mij en te bestellen op internet. Zie bijvoorbeeld:


Tot besluit

Zoals achterin mijn twee bestsellers is vermeld heb ik nog meer geschreven. Maar dat materiaal is dermate obscuur dat ik dat vóór 2061 niet publiceer danwel laat publiceren. Er zijn grenzen, zelfs in HEUVA zijn bestaan.
Jazeker!
Gelukkig bevat de Bijbel ook positief nieuws aangaande de menschheid. Zoals bijvoorbeeld het Hooglied van Salomo, over de liefde, en de trouwtekst van HEUVA en Angela/ Anja in 1 Korintiërs 13 over geloof, hoop en liefde en dat liefde de belangrijkste is van deze drie.
Jazeker! Dat staat er echt. Mocht dat inzicht nog eens komen bij de machthebbers van deze wereld, dat ze beseffen dat het gaat om dienen in plaats van heersen. Dan wordt de wereld alsnog een paradijs. Geniet van de alledaagse dingen in het leven. Niets is vanzelfsprekend.